First Impression Service

Een aantal jaar geleden, is vanuit een vraag van klanten, de First Impression Service (FIS) ontstaan.
De FIS is vooral bedoeld voor die klanten die geen watersportervaring hebben en willen weten of een pleziervaartuig, dat zij op het oog hebben, voor hun doel geschikt is, of in principe koopwaardig is.

Ook kan ik een FIS uitvoeren indien u geen tijd heeft om het schip zelf eerst te bekijken.


Een FIS is geen aankoopkeuring en duurt ongeveer een half tot een heel uur ter plekke.

De kosten van de FIS hangen voor een groot gedeelte af van de reistijd. Is er al een keuring in de buurt uit te voeren, dan vallen de kosten vaak erg mee.

Na de FIS wordt u opgebeld om een en ander te bespreken.

Hiswa keuring

 

Theo van Rijswijk

 
Reeds 15 jaar volledig
gespecialiseerd
 in aankoopkeuringen
 
Mobiel