Taxatie

Taxaties van pleziervaartuigen, boten en vaartuigen worden door mij uitgevoerd ten behoeve van:

Verzekering.
Financiering.
Aan- of verkoop.
Boedelscheiding.
Gezamenlijk eigendom.
Nalatenschappen.
Faillissement.
Berekening van invoerrechten en BTW.

Op enkele belangrijke, veel voorkomende soorten van scheepstaxatie, wordt verderop ingegaan.

Afhankelijk van de soort taxatie wordt de rapportage aangepast. Deze is, in tegenstelling tot veel taxaties die worden uitgevoerd, bij mij zeer uitgebreid inclusief veel foto’s. Als men bijvoorbeeld bij mij een verzekeringstaxatie laat uitvoeren, heeft men een goede leidraad, als men zijn schip toch na enige tijd wil gaan verkopen.

Het taxatierapport is meestal dezelfde avond al geschreven, het uiteindelijke taxatiebedrag volgt enkele dagen later. Dit hangt van de mate van benodigd onderzoek af.

Indien u een woonark of een commercieel varend vaartuig/schip heeft verwijs ik u graag door naar collega’s, die daarin gespecialiseerd zijn.

 

Hieronder beschrijf ik de belangrijkste types taxaties:VERZEKERINGSTAXATIE (VASTE WAARDE TAXATIE)

Een vaste waarde volgens artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is een zogenaamde deskundigen taxatie. Bij algeheel verlies (o.a. mogelijk bij brand, diefstal en zinken) is de verzekeringsmaatschappij verplicht deze vaste waarde uit te keren. Dit is uitermate belangrijk bij algeheel verlies. De conditie en de uitrusting van het vaartuig voor het verlies kan dan niet leiden tot ernstige onenigheid met de verzekeringsmaatschappij.

De periode dat de vaste waarde taxatie geldig is, is meestal 3 jaar.

Verdere toelichting bij artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.

De tekst van dit artikel luidt:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken.
De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Dit artikel is dwingend van aard.

Het verzekeringsrecht is o.a. gebaseerd op het indemniteitsbeginsel. Dat betekent dat een verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding zal uitkeren die overeenkomt met de dekking die de verzekerde heeft genomen. Dit voorkomt dat een verzekerde een vergoeding kan claimen waarvan verzekerde beter wordt. Het kan wel gebeuren dat een verzekerde een schadeuitkering ontvangt waardoor hij er financieel op achteruitgaat.

Indien u de taxatie door mij laat uitvoeren, kunt u er van op aan, dat deze integer, professioneel, op korte termijn, zonder verandering van inspectiedata, omdat dit mij beter zou uitkomen, door mij wordt uitgevoerd. 

TAXATIES VOOR FINANCIERING

Bij een taxatie voor een scheepshypotheek of financiering zijn van belang de dagwaarde en de executiewaarde.
De dagwaarde is de reële waarde op de dag van de taxatie.
De executiewaarde is de gedwongen verkoopwaarde binnen 3-6 maanden. Dit is een % van de dagwaarde, afhankelijk van het soort schip en de economie.
Vaak wenst de bank ook een inschatting van de gangbaarheid van het jacht.

AAN- OF VERKOOPTAXATIE

Wilt u weten wat de reële waarde van uw schip in de huidige economie is ten behoeve van aankoop of verkoop? Dan kan een aan- of verkoop van nut zijn.

BOEDELSCHEIDING

Bij een boedelscheiding, om wat voor reden dan ook, kunt u een taxatie van uw schip laten uitvoeren. Dit kan voor één van de betrokken partijen worden uitgevoerd, maar ook in opdracht van beide betrokken partijen worden uitgevoerd.

GEZAMENLIJK EIGENDOM

Wilt u zich in een schip "inkopen” dan kan een taxatie van het schip u voor een financiële strop behoeden. Tevens kunnen wij u adviseren over de voor en tegens van deze constructie.

NALATENSCHAPPEN

Voor een juiste verdeling van een nalatenschap kan een taxatie onder andere veel discussies en onenigheden in de kiem smoren.

FAILLISSEMENT

Voor o.a. een curator kan een taxatie inzicht in de financiën bij een faillissement geven.

BEREKENING VAN INVOERRECHTEN EN BTW

Ten behoeve van invoer kan een taxatie worden uitgevoerd.

Hiswa keuring

 

Theo van Rijswijk

 
Reeds 15 jaar volledig
gespecialiseerd
 in aankoopkeuringen
 
Mobiel